Voľby do orgánov samosprávy obcí (komunálne) 2022

15.6.2022

Rozhodnutie predsedu NR SR č. 209 z 8.júna 2022 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený do orgánov samosprávy obcí

Oznámenie elektronickej adresy na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do MVK a OVK

Oznámenie o počte obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb

Oznámenie o určení počtu poslancov a utvorení volebného obvodu

Oznámenie o vymenovaní zapisovateľa MVK

Vzory kandidátnych listín pre voľby do orgánov samosprávy obcí

Vzory pre späťvzatie kandidátnej listiny, vzdanie sa a odvolanie kandidatúry pre voľby do orgánov samosprávy obcí

Vzory oznámení pre delegovanie do volebných komisií

Informácie pre politické strany, politické hnutia a koalície

Informácie pre nezávislých kandidátov

Informácie pre politické strany, politické hnutia a koalície

Informácie pre nezávislých kandidátov

Kandidátna listina nezávislého kandidáta pre voľby do orgánov samosprávy obcí

Delegovanie do volebných komisií

Informácia o delegovaní členov a náhradníkov do MVK

Informácia o utvorení volebných okrskov a určenie volebných miestností

Informácia o podávaní kandidátnych listín

Zoznamy zaregistrovaných kandidátov na primátora hlavného mesta SR Bratislavy a poslancov pre voľby do Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

Zoznamy zaregistrovaných kandidátov na predsedu Bratislavského samosprávneho kraja a pre voľby do zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Miestneho zastupiteľstva v Bratislave-Vajnoroch

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu mestskej časti Bratislava-Vajnory

share