Na Urbana v Širokém

Saturday, 27. May 2023 - 15:00

Na známost sa šeckím dáva, že v sobotu 27. Mája o trecí hodziňe na vinohradňíckém plácku v Širokém sa zendeme.

Pri príležitosci patróna vinohradňíkú Svatého Urbana, Vajnorskí vinohradňíckí spolek spolu s Místnú Čascú Bratislava-Vajnory Vás šeckích pozívá. Dondzite sa zabavit, dobré vínka okoštuvat a tých naších vinoradňíkú podporit.

 

Program:

-viprávjaňí o vinoveném Vajnorském vinohradňíckém spolku VIA VITIS

-posvjeceňí vinohradú pánem farárem abi biua úroda pjekná

-veseuo s muzikú a vajnorskíma pjesňičkama

-vajnorské kouáčki, pagáčki, osúchi a iné šmakociny

-koštúfka a prodávaňí vínka

-prodej mauičkoscí s vajnorskím ornamentem aj bez ňeho

 

Místo: Vinohrad Široké kerí je porát nad BEZ-kú Akcia prebieha v spolupráci s Mestkou časťou Bratislava-Vajnory a s vajnorskými spolkami