Priateľský futbalový zápas MČ Bratislava - Vajnory verzus Brno - Vinohrady

Section: 

foto: Jakubáč