VZN č. 1/2023 zo dňa 4. mája 2023

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vajnory č. 1/2023 zo dňa 4. mája 2023 o poskytovaní finančnej výpomoci obyvateľom mestskej časti Bratislava – Vajnory.

Resolution type: 
Section: 
Status VZN: 
platné