VZN č. 4/2019 z dňa 20. 11. 2019

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vajnory č. 4/2019 zo dňa 20. novembra 2019 o  poskytovaní finančnej výpomoci obyvateľom mestskej časti Bratislava – Vajnory

Resolution type: 
File: 
Status VZN: 
zrušené