Podujatia

Odkaz sv. Jána Pavla II. výstava

Odkaz sv. Jána Pavla II. výstava

02.11.2018

Srdečne Vás pozývame na výstavu "Odkaz sv. Jána Pavla II.", ktorá prebieha 
vo vitrínových priestoroch Poľského inštitútu na námestí SNP v Bratislave
od 8. októbra 2018 do 2. novembra 2018.
Na sviatok sv Jána Pavla II. 22. októbra sa uskutoční slávnostné stretnutie
spojené so spomienkou na jeho osobnosť a premietaním filmu z návštevy vo Vajnoroch.

Novinky

Družba medzi Alvianom a Vajnorami opätovne potvrdená

Družba medzi Alvianom a Vajnorami opätovne potvrdená

08. 10. 2018

Hoci družobné vzťahy medzi talianskym Alvianom a Vajnorami začali v r. 1990, oficiálny družobný dokument bol podpísaný v auguste 1998. Pri príležitosti 20. výročia tejto významnej udalosti podala mestská časť v spolupráci s talianskymi partnermi projekty do Bruselu. Vďaka podpore z EU, ktorú sme získali z programu „Európa pre občanov - Opatrenie pre družobné partnerstvá miest“  sme mohli v auguste, konkrétne 22. – 25.08.2018 privítať 52 Alviancov v našej mestskej časti. Pripravili sme pre nich bohatý program, ktorý nájdete v prílohe, ako aj fotografie, zachytávajúce pekné momenty, prežité s našimi priateľmi.

Posledný deň ich pobytu – počas Vajnorských dožiniek - bola slávnostne podpísaná dohoda o pokračovaní družby. Ideme spolu ďalej, priatelia!

Mnohí z nás sme roky snívali o spoločnej Európe. Teraz ju máme, tak ju zveľaďujme. Jej budúcnosť záleží aj od nás.

 

 

Zber veľkoobjemového odpadu nie je zber stavebného odpadu

Zber veľkoobjemového odpadu nie je zber stavebného odpadu

08. 10. 2018

Zber a likvidácia je večným problémom. Niektorí obyvatelia nerozoznávajú druhy odpadov a ich postoj k triedeniu je potom ľahostajný. Mestská časť Bratislava-Vajnory dostala od spoločnosti OLO a.s. oznámenie o neoprávnene umiestnenom zmiešanom odpade zo stavieb a demolácií vo veľkokapacitnom kontajnery na objemový odpad, ktorý bol pristavený v rámci jesenného harmonogramu na Vajnorských jazerách.

Pozvánka na nedeľnú omšu v  Panónskom háji

Pozvánka na nedeľnú omšu v Panónskom háji

05. 10. 2018

V nedeľu 7. októbra 2018  o 15 hodine sa v kaplnke Panónskeho hája bude konať modlitba sv. ruženca a po nej sa uskutoční aj svätá omša. Na túto duchovnú udalosť vás pozýva Občianské združenie Panónsky háj. Kaplnka sa nachádza pri osade Panónsky háj. S Jurskej komunikácie /asi tak v polovici/ odbočíte doprava pri rekonštruovanom rodinnom dome smerom do prírodnej rezervácie Šúr. Tešíme sa s vami na hojnú účasť.

Pozvánku na omšu nájdete tu

Jesenná celoplošná deratizácia

Jesenná celoplošná deratizácia

26. 09. 2017

Regionálny úrad verejného zdravotníctva hlavné mesto so sídlom v Bratislave týmto  vyzýva na  vykonanie celoplošnej jesennej deratizácie na území všetkých obcí Bratislavského samosprávneho kraja v období od 01.10.2018 do 15.11.2018 pre obec, podnikateľov, právnické osoby a občanov. Celoplošný a zároveň synchrónny výkon deratizácie má zabezpečiť efektívnu likvidáciu škodcov na čo najväčšom území a má zároveň zabrániť ich migrácii z deratizačné ošetrených objektov a plôch do objektov takto neošetrených.

 

Pokračujeme v opravách chodníkov

Pokračujeme v opravách chodníkov

17. 09. 2018

V pondelok 17.septebmra sa začala ďalšia fáza opráv chodníkov v obci. Zamestnanci spoločnosti AAPlus,s.r.o začali odstraňovať starý asfalt z chodníka na Roľníckej ulici ktoré v najbližších dňoch následne pokryjú novým kobercom. Realizujú sa aj ďalšie chodníky v lokalite  Čierny chodník kde sa pripravuje podklad ulíc a oprava alebo výmena obrubníkov.