Materská škola Koniarkova

Materská škola

Zriaďovateľ školy: Mestská časť Bratislava-Vajnory

Adresa:

MŠ Koniarkova
Koniarkova 9
831 07 Bratislava

Kontakt:

tel.: 02/4371 2433, 0901 712 433

mail na prihlasovanie a odhlasovanie detí:  detskaskolka@gmail.com
webstránka: www.msvajnory.webnode.sk/

riaditeľka:

Mgr. Vlasta Sedláková tel.:0911 105 588; riaditelkamsvajnory@gmail.com

Správa o výchovno vzdelávacej činnosti za rok 2016/2017

Oznam pre rodičov novoprijatých deti MŠ Koniarkova 9, september 2017/2018 

dňa 30.8. 2017 o 16,00 hod. sa uskutoční informatívne stretnutie pre rodičov novoprijatých detí do MŠ Koniarkova 9, /trvanie 45 min./

Program : 

1. Privítanie rodičov

2. Informácie o MŠ

3. Priebeh adaptácie dieťaťa

4. Rôzne

 

OZNAM PRE RODIČOV
NOVÉ PRIHLÁŠKY DO MŠ

Prijímanie prihlášok bude od 10. apríla do 21. apríla 2017

od 10,00 hod. do 16,00 hod.

Prosíme rodičov, aby termín a čas dodržiavali.

Prihlášky od 10.4. do 13.4. a 18. 4. 2017 prihlášky prijíma riaditeľka MŠ

19.4. až 21. 4. 2017  prijíma  zástupkyňa MŠ

(v prípade nepredvídaných okolností  prijíma  prihlášky metodička)

Mgr. Vlasta Sedláková,

riaditeľka MŠ Koniarkova
 

Projekt Záhrada pre deti - zbierajte žetóny v Tescu a podporte našu škôlku. Viac info TU.
Nazbierané žetóny môžete odovzdať aj na miestnom úrade.

Statika materskej škôlky je dobrá.

V nedávnom čase sa objavila informácia o problémoch okolo stavebnej konštrukcie v súvislosti zo stavbou Materskej škôlky Koniarková.  Miestny úrad požiadal o odborné stanovisko Ing. Jozefa Kršáka autorizovaného stavebného inžiniera. Účelom stanoviska  bolo posúdiť príčiny vzniku trhlín v konštrukcii objektu Materskej školy K. Brúderovej a posúdením ich vplyvu na stabilitu objektu.  

V závere posudku sa uvádza, že posudzované poruchy nemajú na stabilitu objektu žiadny vplyv. Spôsobujú iba estetické nedostatky stavby. Ich odstránenie závisí len od majiteľa a prevádzkovateľa do akej miery ich existencia znižuje užívateľskú hodno tu objektu.  Celý posudok si môžete pozrieť na webovej stránke TU.