Materská škola Koniarkova

Materská škola

Zriaďovateľ školy: Mestská časť Bratislava-Vajnory

Adresa:

MŠ Koniarkova
Koniarkova 9
831 07 Bratislava

Kontakt:

tel.: 02/4371 2433, 0901 712 433

e-mail:  msvajnory@msvajnory.sk

TRIEDNE KONTAKTY

trieda A:   lienky@msvajnory.sk

trieda B:   zabky@msvajnory.sk

trieda C:   vcielky@msvajnory.sk

trieda D:   delfiny@msvajnory.sk

trieda E:   levici@msvajnory.sk

Viac tu: https://msvajnory.webnode.sk/triedne-kontaky/

webstránka: www.msvajnory.webnode.sk/

Vzdaním sa funkcie riaditeľky Materskej školy Koniarkova bolo mestskou časťou Bratislava-Vajnory vypísané výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa materskej školy. Do vymenovania riaditeľa / riaditeľky materskej školy, po úspešnom vykonaní výberového konania, je jej vedením od 01.01.2018 poverený RNDr. Tibor Kráľ.

tel.: 02/ 4371 2413, 0918 730 171

kral@zsvajnory.sk;

 

 INFORMÁCIE PRE RODIČOV:

Oznámenie o zápise detí do MŠ na školský rok 2018/2019

Statika materskej škôlky je dobrá.

V nedávnom čase sa objavila informácia o problémoch okolo stavebnej konštrukcie v súvislosti zo stavbou Materskej škôlky Koniarková.  Miestny úrad požiadal o odborné stanovisko Ing. Jozefa Kršáka autorizovaného stavebného inžiniera. Účelom stanoviska  bolo posúdiť príčiny vzniku trhlín v konštrukcii objektu Materskej školy K. Brúderovej a posúdením ich vplyvu na stabilitu objektu.  

V závere posudku sa uvádza, že posudzované poruchy nemajú na stabilitu objektu žiadny vplyv. Spôsobujú iba estetické nedostatky stavby. Ich odstránenie závisí len od majiteľa a prevádzkovateľa do akej miery ich existencia znižuje užívateľskú hodno tu objektu.  Celý posudok si môžete pozrieť na webovej stránke TU.