Materská škola Koniarkova

Materská škola

Zriaďovateľ školy: Mestská časť Bratislava-Vajnory

Adresa:

MŠ Koniarkova
Koniarkova 9
831 07 Bratislava

Kontakt:

tel.: 02/4371 2433, 0901 712 433

mail na prihlasovanie a odhlasovanie detí:  detskaskolka@gmail.com
webstránka: www.msvajnory.webnode.sk/

Vzdaním sa funkcie riaditeľky Materskej školy Koniarkova bolo mestskou časťou Bratislava-Vajnory vypísané výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa materskej školy. Do vymenovania riaditeľa / riaditeľky materskej školy, po úspešnom vykonaní výberového konania, je jej vedením od 01.01.2018 poverený RNDr. Tibor Kráľ.

tel.: 02/ 4371 2413, 0918 730 171

kral@zsvajnory.sk;

 

 INFORMÁCIE PRE RODIČOV:

Správa o výchovno vzdelávacej činnosti za rok 2016/2017

Projekt Záhrada pre deti - zbierajte žetóny v Tescu a podporte našu škôlku. Viac info TU.

Nazbierané žetóny môžete odovzdať aj na miestnom úrade.

Statika materskej škôlky je dobrá.

V nedávnom čase sa objavila informácia o problémoch okolo stavebnej konštrukcie v súvislosti zo stavbou Materskej škôlky Koniarková.  Miestny úrad požiadal o odborné stanovisko Ing. Jozefa Kršáka autorizovaného stavebného inžiniera. Účelom stanoviska  bolo posúdiť príčiny vzniku trhlín v konštrukcii objektu Materskej školy K. Brúderovej a posúdením ich vplyvu na stabilitu objektu.  

V závere posudku sa uvádza, že posudzované poruchy nemajú na stabilitu objektu žiadny vplyv. Spôsobujú iba estetické nedostatky stavby. Ich odstránenie závisí len od majiteľa a prevádzkovateľa do akej miery ich existencia znižuje užívateľskú hodno tu objektu.  Celý posudok si môžete pozrieť na webovej stránke TU.