Prístavba a nadstavba zabezpečí novú jedáleň a 4 triedy MŠ

20 marec 2018

Určite ste si všimli aktivity na školskom dvore pri školskej jedálni. Začína sa prístavba a nadstavba  4 tried s kapacitou 88 miest tento krát pre potreby materskej škôlky.  Zároveň sa zväčší aj kapacita školskej jedálne, ktorá zabezpečí stravu nielen pre žiakov školy ale ja pre škôlkarov.  Stavba by sa mala dokončiť  už v lete aby v septembri mohli deti prísť do nových priestorov.

Naša mestská časť Vajnory zabezpečila aj počas výstavby stravovanie v náhradných priestoroch, ktoré sa nachádzajú vo dvore školy. Strava sa pripravuje vo vynovenej kuchyni , ktorú sme do užívania spustili v septembri minulého roku.