Jablkové hodovanie 2017

sobota, 7. október 2017 - 13:30

Jablkové hodovanie 2017

Spolky, organizácie a gazdinky z Vajnor pozývame na Jablkové hodovanie do priestorov letiska vo Vajnoroch. Môžete napiecť koláčiky a ponúknuť si ich na predaj  7.10.2017 od 13.30 – 17.00 h priamo na mieste. V prípade záujmu sa prihláste  na odd. kultúry MÚ Vajnory na telefónnom čísle 02/21295235, 0911/456 945, príp. mailom bielcikova@vajnory.sk do 3.10.2017

Zároveň pozývame všetky deti, aby si prišli opäť tak ako minulého roku zašantiť na Vajnorskej Šarkaniáde 2017, čakajú na Vás pekné ceny a sladkosti.
Tešíme sa na Vás.