Rozpočty MČ 2017 a staršie

Rozpočet  mestskej časti na rok 2016 a prognózy na roky 2017 a  2018

Súbor: