Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Poskytovanie sociálnych služieb:

  • Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava III. - úsek sociálnych vecí

Adresa:

ÚPSVaR, Junácka 1, 831 04 Bratislava - Nové Mesto

Kontakt:
Vedúca pracoviska: Mgr. Judita Havalová
e-mail: havalova.judita@upsvr.gov.sk
tel. č. : 02 / 492 53 310, 02 / 442 58 434

Úradné hodiny:

Pondelok:
08,00 - 12,00 13,00 - 15,00

Streda:
08,00 - 12,00 13,00 - 15,00

Piatok:
08,00 - 12,00 13,00 - 15,00

Poskytovanie služieb zamestnanosti:

  • Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava III. - úsek služieb zamestnanosti

Adresa:

ÚPSVaR, Pekná cesta 6/B, 831 52 Bratislava - Rača

Kontakt:
kontaktná osoba: Mgr.  Zuzana Janovská
tel. č.: 02 / 204 47 802
vedúca úseku: Mgr. Mária Poláčková
tel. č.: 02/ 204 47 800