Voľby do orgánov samosprávy obcí (komunálne)

Vyhlásenie výsledkov volieb v mestskej časti Bratislava-Vajnory do miestneho zastupiteľstva a starostu mestskej časti konaných 27. novembra 2010

Výsledky volieb primátora hl. mesta SR Bratislavy

Výsledky volieb poslancov do Mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí 27. novembra 2010 v mestskej časti Bratislava-Vajnory - zvolení i nezvolení

  • výsledky volieb 2014 
  • výsledky volieb 2010
  • výsledky volieb 2006
  • výsledky volieb 2002
  • výsledky volieb 1998
  • výsledky volieb 1994
  • výsledky volieb 1990