Úradná tabuľa

Výzva a upozornenie na vykonanie orezu stromov a iných porastov všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov, na ktorých sa nachádzajú elektrické vedenia spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. v lokalite ul. Rybničná, Dorastenecká a Roľnícka
Výzva a upozornenie na vykonanie orezu stromov a iných porastov všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov, na ktorých sa nachádzajú elektrické vedenia spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. v lokalite ul. Rybničná, Dorastenecká a
Výzva a upozornenie na vykonanie orezu stromov a iných porastov všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov, na ktorých sa nachádzajú elektrické vedenia spoločnosti Západoslovensá distribučná, a.s. v lokalite ul. Pri mlyne, Nad Válkom, Rybničná, Pod Válk
Výzva a upozornenie na vykonanie orezu stromov a iných porastov všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov, na ktorých sa nachádzajú elektrické vedenia spoločnosti Západoslovensá distribučná, a.s. v lokalite ul. Pri mlyne, Nad Válkom,