Materská škola Koniarkova

23.2.2016

Materská škola

Zriaďovateľ školy: Mestská časť Bratislava-Vajnory

Adresa:

MŠ Koniarkova
Koniarkova 9
831 07 Bratislava

ELOKOVANÉ PRACOVISKO Osloboditeľská 1

Kontakt:

e-mail:  msvajnory@msvajnory.sk

tel.: 02/4371 2433 

MŠ Koniarkova 0901 712 433
EP Osloboditeľska 0910 758 046 
e-mail:  riaditelka@msvajnory.sk
e-mail:  msvajnory@msvajnory.sk

TRIEDNE KONTAKTY

trieda A:   lienky@msvajnory.sk

trieda B:   zabky@msvajnory.sk

trieda C:   vcielky@msvajnory.sk

trieda D:   delfiny@msvajnory.sk

trieda E:   levici@msvajnory.sk

Viac tu: https://msvajnory.webnode.sk/triedne-kontaky/

webstránka: www.msvajnory.webnode.sk/

Andrea Vajdová
riaditeľka MŠ
riaditelka@msvajnory.sk

Jana Darnadiová
zástupkyňa riaditeľky pre MŠ Koniarkova 9

Janette Švanygová
zástupkyňa riaditeľky pre EP Osloboditeľska 1

Vedúca školskej jedálne - t.č.: 02/4371 2238 

 

INFORMÁCIE PRE RODIČOV:

Oznámenie o zápise detí do MŠ na školský rok 2018/2019

Statika materskej škôlky je dobrá.

V nedávnom čase sa objavila informácia o problémoch okolo stavebnej konštrukcie v súvislosti zo stavbou Materskej škôlky Koniarková.  Miestny úrad požiadal o odborné stanovisko Ing. Jozefa Kršáka autorizovaného stavebného inžiniera. Účelom stanoviska  bolo posúdiť príčiny vzniku trhlín v konštrukcii objektu Materskej školy K. Brúderovej a posúdením ich vplyvu na stabilitu objektu.  

V závere posudku sa uvádza, že posudzované poruchy nemajú na stabilitu objektu žiadny vplyv. Spôsobujú iba estetické nedostatky stavby. Ich odstránenie závisí len od majiteľa a prevádzkovateľa do akej miery ich existencia znižuje užívateľskú hodno tu objektu.  Celý posudok si môžete pozrieť na webovej stránke TU.

 

share