VZN číslo 4/2015 zo dňa 31.03.2015

31.3.2015

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Vajnory č.  4/2015 zo dňa 31. marca 2015, ktorým sa mení a dopĺňa  Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Vajnory č. 2/2015 z 19. februára 2015 o výške a spôsobe platby príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mestská časť Bratislava- Vajnory

share