Koľko ľudí v Bratislave býva, prespáva alebo sem každé ráno dochádza?

26 May 2017

Podľa údajov Štatistického úradu z roku 2013 bývalo v našom hlavnom meste 417 389 obyvateľov. V Bratislave však žije veľa ľudí, ktorí tu nemajú trvalý pobyt, ale v nej z rôznych dôvodov najmä počas pracovného týždňa prespávajú a potom sú tu ešte tisícky takých, čo do školy, zamestnania alebo za obchodmi každé ráno dochádzajú.  Štatistický úrad vo svojich dokumentoch uvádza viac  417 tisíc obyvateľov žijúcich a pôsobiacich v Bratislave. Zistovanie pomocou metody Market Locator sa podarilo získať údaje o počte mobilných telefónov, ktoré v našom hlavnom meste aj nocujú. Na základe pohybu SIM kariet podarilo dospieť k číslu 666 264. Viac si prečítajte TU