Mestská polícia upozorňuje na brigádnikov - podvodníkov !!!!!

23 October 2018

Týmto žiadame občanov o zvýšenú opatrnosť, aby sa s robotníkmi, ktorí ponúkajú rôznu prácu, jazdia autami zväčša na malackých číslach, jedná sa stále o občanov rómskej národnosti, vždy dohodnutú sumu zvýšia. Ponúkajú zväčša tieto práce napr. (výrub stromu, vypratanie humna, asfaltovanie chodníka, rôzne výkopové práce, upratanie dvora, kosenie, alebo iné obdobné práce).

Žiadame občanov, aby sa nedohadovali s týmito robotníkmi na žiadnej robote, nakoľko títo robotníci si neurobili dobré meno vo Vajnoroch ani v okolitých obciach. Ich jednanie stále spôsobovalo občanom veľké problémy, vystavujú ľudí do stresových situácii až nátlaku. Suma na ktorej sa doposiaľ občania dohodli s týmito robotníkmi sa vždy zvýšila a požadujú o 10 až 20 násobok väčšiu sumu, ako bola dohodnutá.

V prípade, že budú títo robotníci neodbytní, žiadame občanov, aby sa obrátili na políciu cez tel.č.158.