Oznam: Náhradná výsadba drevín

10 June 2019

Mestská časť Bratislava-Vajnory oznamuje, že v rámci starostlivosti o dreviny, plánovaných výrubov drevín v zlom zdravotnom stave s narušenou stabilitou  na území Vajnôr, plánuje výsadbu drevín na náhradných pozemkov vo vlastníctve a správe mestskej časti Bratislava-Vajnory. Niektorí občania bez povolenia vysádzajú do voľných výsadbových miest nevhodné a nepôvodné dreviny. 

Na základe uvedeného MÚ Vajnory žiada občanov, aby na uvedených pozemkoch nevysádzali dreviny. Tieto pozemky slúžia na náhradnú výsadbu drevín za dreviny vyrúbané na území Vajnôr. Za porozumenie ďakujeme.