V NFIU pribudla vlajka Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska