VZN číslo 1/2009 zo dňa 19.03.2009

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.4/2008 zo dňa 19.8.2008 o výške a spôsobe platby príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ BA - Vajnory

Resolution type: 
File: 
AttachmentSize
PDF icon č. 1/2009 zo dňa 19.03.2009105.76 KB
Obsah VZN: 
Status VZN: 
zrušené