VZN číslo 3/2013 zo dňa 28.8.2013

o výške a spôsobe platby príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mestská časť Bratislava - Vajnory

Resolution type: 
File: 
AttachmentSize
PDF icon č.3/2013 zo dňa 28.8.20131.47 MB
Obsah VZN: 
Status VZN: 
zrušené