VZN číslo 4/2013 zo dňa 11.12.2013

VZN č.4/2013 zo dňa 11.12.2013 o prijímaní detí do materskej školy a na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole

Resolution type: 
File: 
AttachmentSize
PDF icon č.4/2013 zo dňa 11.12.20131019.3 KB
Obsah VZN: 
Status VZN: 
zrušené