VZN číslo 2/2014 zo dňa 21.08.2014

Všeobecne závazné nariadenie č. 2/2014 o určení výšky dotácie na mzdové a prevádzkové náklady na dieťa materskej školy, školského klubu detí a školskej jedálne v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava - Vajnory

Resolution type: 
File: 
AttachmentSize
PDF icon č.2/2014 zo dňa 21.08.2014179.16 KB
Obsah VZN: 
Status VZN: 
platné