Regionálna veterinárna a potravinová správa Bratislava-mesto ruší opatrenia č.k. 270/935/2021 vydané dňa 23.04.2021 nariadené pri zistení a potvrdení choroby – vtáčej chrípky

Date of Publication: 
Thursday, 27. May 2021