Bezplatný celoročný odvoz elektroodpadu priamo z adresy bydliska

25.10.2021
Bezplatný celoročný odvoz elektroodpadu  priamo z adresy bydliska

Skladujete doma starú práčku, chladničku či mikrovlnku? Nemáte čas ani možnosť ich odviezť na zberný dvor? V celej Bratislave vrátane Vajnor funguje bezplatná služba zberu elektroodpadu, a to priamo z adresy bydliska obyvateľov. Odvoz elektroodpadu si stačí pohodlne objednať cez www.zberelektroodpadu.sk.

Aké spotrebiče vám zadarmo odvezú?

Zber je zameraný na veľké a ťažké spotrebiče zo skupiny tzv. bielej techniky. Práve tieto spotrebiče sa častokrát nezmestia do bežného osobného auta a vzniká tak komplikácia s ich odvozom do zberu. Ekologicky, pohodlne a zadarmo sa tak môžete zbaviť napríklad chladničiek, mrazničiek, umývačiek riadu, práčok, sušičiek, či sporákov. Ak do zberu nahlásite aspoň jeden takýto väčší spotrebič, spolu s ním vám odvezú aj iné menšie spotrebiče (napr. fén, holiaci strojček či hriankovač).

Ako si zber elektroodpadu objednáte?

Cez webstránku www.zberelektroodpadu.sk.
V sekcii „Objednať“ si vyberiete mestskú časť Petržalka (prípadne inú miestnu časť, z ktorej potrebujete odviezť elektroodpad) a zvolíte si vyhovujúci termín zberu. Objednávanie na jednotlivé termíny zberu sa uzatvára vždy 2 dni pred konaním zberu.
Zbery sa konajú v každej bratislavskej mestskej časti po celý rok, približne každú druhú sobotu (napr. najbližší zber bude 14.5.2022, potom 28.5.2022, ...). Po uzavretí objednávok na konkrétny zber sa zverejňuje nový termín.
V online objednávke je potrebné poskytnúť údaje o druhu a množstve spotrebičov, ktoré potrebujete odviezť a kontaktné údaje. Spotrebiče treba pred ich odovzdaním do zberu očistiť, vyliať vodu z filtra práčky alebo odmraziť mrazničku

V deň zberu vyložíte staré spotrebiče do vchodu bytovky alebo za bránu domu. Prepravcovia vám zatelefonujú alebo zazvonia na zvonček, aby ste im vchod sprístupnili. Následne spotrebiče naložia a odvezú na ekologickú recykláciu. Je dôležité nevykladať ich na ulicu. Mohli by sa k nim tak dostať nelegálni zberači. Tí ich  rozoberú na hodnotné súčiastky a zvyšok rozobraného spotrebiča porozhadzujú po okolí. Vytvárajú sa tak  čierne skládky a z amatérsky rozobratých spotrebičov môžu do okolia uniknúť látky škodlivé pre životné prostredie (napr. chladivá z chladničiek).

POZOR!!! Zber televízorov a monitorov sa cez www.zberelektroodpadu.sk nezabezpečuje. Pre ich ekologickú likvidáciu odporúčame zaniesť ich na zberný dvor.

Ten môžete  počas celého roka využiť pre všetok elektroodpad tiež v prípade, že nechcete čakať na termín mobilného zberu elektroodpadu a viete si elektroodpad na zberný dvor dopraviť svojpomocne. Výhodným spôsobom, ako sa ekologicky zbaviť nepotrebného spotrebiča, je hneď pri kúpe nového využiť službu spätného zberu cez predajne elektrospotrebičov. Ďalším spôsobom ktorým sa Bratislavčania môžu zbaviť elektroodpadu je využiť jarné a jesenné zbery, ktoré organizujú mestské časti. Vtedy sa v jednotlivých častiach pristavia kontajnery alebo vozidlá, do ktorých môžu občania doniesť svoj elektroodpad. Termíny týchto zberov a adresy, kde budú pristavené vozidlá či kontajnery komunikujú jednotlivé mestské časti samostatne.

[[{"fid":"18813","view_mode":"full","fields":{"format":"full","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"type":"media","field_deltas":{"1":{"format":"full","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"attributes":{"class":"media-element file-full","data-delta":"1"}}]]      

share