Verejné prerokovanie Územného plánu zóny „TECHNOLOGICKÝ PARK CEPIT BRATISLAVA – VAJNORY“