Stretnutie so spisovateľom J. Šimulčíkom 10. októbra 2021