Rádio Regina Západ: Výstavba obchvatu Malokarpatska napreduje