Tlačová správa: Bratislavská spoločnosť OLO spustila proces modernizácie a ekologizácie

14 January 2022

Hlavné mesto Bratislava bude mať už o niekoľko rokov modernejšie, energeticky účinnejšie a k životnému prostrediu maximálne šetrné Zariadenie na energetické využitie odpadu (ZEVO). Spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO a.s.) spustila povoľovaciu fázu tohto investičného zámeru, ktorý aktuálne prechádza posudzovaním vplyvov na životné prostredie. Cieľom je zvýšiť spoľahlivosť a životnosť zariadenia a zároveň naplniť prísne environmentálne štandardy. Výsledkom energetického zhodnotenia nerecyklovateľných odpadov po modernizácii ZEVO bude vysoko účinná kombinovaná výroba elektrickej energie a tepla, ktoré OLO a.s. chce dodávať aj do bratislavských domácností.
Viac informácií sa môžete dočítať v tlačovej správe TU.