Daňové prinanie k nehnuteľnosti je potrebné podať na magistráte

20 January 2022

Kúpili, predali, darovali alebo dostali ste do daru nehnuteľnosť(dom, byt, pozemok) alebo ste skolaudovali rozostavanú nehnuteľnosť?

Máte povinnosť do 31. januára 2022 podať daňové priznanie u správcu dane, ktorým je Hlavné mesto SR Bratislava, konkrétne Oddelenie miestnych daní, poplatkov a licencií.

Kontaktné údaje na správcu dane:
Adresa:
Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
Oddelenie miestnych daní, poplatkov a licencií
Blagoevova ulica č. 9
P.O.BOX 76
850 05 Bratislava 55
(Adresa, na ktorú môžu fyzické a právnické osoby zasielať daňové priznania poštou)

Telefón: +421 259 356 954 (informácie)
Fax: +421 259 356 971
Emailomdp@bratislava.sk alebo dane@bratislava.sk
Web: https://bratislava.sk/sk/dan-z-nehnutelnosti

Tlačivá k dani z nehnuteľností nájdete tu: https://esluzby.bratislava.sk/page/dane-a-poplatky

Daňové priznanie je možné podať osobne na Blagoevovej 9, poštou alebo aj elektronicky. Viac informácií nájdete v nasledujúcom článku: https://bratislava.sk/sk/sprava/danove-priznanie-k-dani-z-nehnutelnosti-mozno-podavat-do-konca-januara-aj-osobne