Rádio Regina Západ: Školy pred omikronom a vysvedčením

11.2.2022
Rádio Regina Západ: Školy pred omikronom a vysvedčením

Školy sa majú pripraviť na výpadok učiteľov v súvislosti s príchodom omikronu. Odborníci upozorňujú, že prichádza vlna, ktorá môže spôsobiť výrazný výpadok zamestnancov a samozrejme aj zvýšiť chorobnosť žiakov. Riaditelia a učitelia si už istým spôsobom zvykli reagovať na situáciu, ktorá sa mení zo dňa na deň, ba dokonca z večera do rána. V týchto dňoch koncom januára však čaká na učiteľov a žiakov aj dôležitá polročná klasifikácia  a polročné vysvedčenia. Ako túto zložitú situáciu zvládnu napríklad v ZŠ Kataríny Brúderovej vo Vajnoroch? Beáta Repíková sa opýtala riaditeľa Tibora Kráľa. Zapojili sa učitelia a žiaci napríklad do doučovania? 

share