Jarné upratovanie vo Vajnoroch najbližší víkend 18. a 19.marca 2022

18 March 2022

Mestská časť oznamuje občanom, že už túto sobotu 19. marca od 10:30h do 12:30 h sa uskutoční na zbernom dvore na ulici Pri mlyne pravidelný jarný zber komunálnych odpadov z domácností s obsahom nebezpečných látok.
Pracovníci spoločnosti ARGUSS, s.r.o. budú preberať len od občanov - fyzických osôb nepodnikateľov, tieto komunálne odpady:

  • Staré náterové hmoty,
  • Odpadové rozpúšťadlá,
  • Pesticídy,
  • Oleje a tuky, 
  • Batérie a akumulátory,
  • Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť,
  • Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluorované uhľovodíky (chladničky, mrazničky a pod.), 
  • Vyradené elektrické a elektronické zariadenia - elektrospotrebiče (počítače, televízory, monitory, žehličky, práčky, mixéry a pod.)

V prípade odpadov ako sú rozpúšťadlá, oleje, pesticídy, farby, lepidlá a pod., tieto musia byť uzavreté v pevných obaloch, z ktorých sa neuvoľňuje odpad.

Tento víkend v piatok aj sobotu je taktiež pre občanov k dispozícii aj zberný dvor pre biologicky rozložiteľný odpad a budú tu pristavené aj kontajnery na veľkorozmerný spáliteľný odpad.

Podrobnejšie informácie k všetkým zberom nájdete tu: https://www.vajnory.sk/zberny-dvor