Daň z nehnuteľností je možné tento rok zaplatiť aj digitálnou formou, je však potrebné sa prihlásiť do 3. apríla 2022

1 April 2022

Hlavné mesto Bratislava aj tento roku umožňuje nový a rýchly spôsob platby dane z nehnuteľností, ktorá sa dá zjednodušene zaplatiť pomocou QR kódu alebo platobnou kartou.

Prihlásenie na digitálnu platbu dane z nehnuteľnosti je však možné vykonať do 3. apríla 2022.

Po overení totožnosti budete mať v zabezpečenej zóne prístup k detailným informáciám. 

Platobný e-mail dostanete v termíne od 15. apríla 2022. Registráciu a všetky informácie nájdete na stránke hlavného mesta

Samozrejme, nič sa nemení na tom, že kvôli platnej právnej úprave občania dostanú počas mesiaca máj aj štandardné rozhodnutie o dani z nehnuteľností klasickou formou.