Upozornenie a výzva na odstránenie vozidla zn. FIAT DUCATO, bielej farby, odstaveného pri pozemnej komunikácii, na ul. Rybničná 61/B

Date of Publication: 
Wednesday, 4. May 2022

Upozornenie a výzva na odstránenie vozidla zn. FIAT DUCATO, bielej farby, odstaveného pri pozemnej komunikácii, na ul. Rybničná 61/B, Bratislava-Vajnory pozemok parc. č. 2167/5 registra “C“KN, k.ú. Vajnory, ktoré ohrozuje životné prostredie a narúša estetický vzhľad obce.
Vyvesené na uvedenom vozidle dňa 03.05.2022