Návrh VZN o umiestňovaní volebných plagátov

Date of Publication: 
Tuesday, 14. June 2022