Zverejnenie zámeru predať pozemok Alexejovi Orviskému

Date of Publication: 
Tuesday, 14. June 2022