Poslanecký kontrolný deň v základnej škole a vo Vajnorskom ľudovom dome

17 June 2022

Za účasti starostu a poslancov miestneho zastupiteľstva mestskej časti, zástupcov zhotoviteľa a stavebného dozoru sa včera popoludní uskutočnil kontrolný deň na prístavbe Základnej školy Kataríny Brúderovej a vo Vajnorskom ľudovom dome.
V základnej škole zhotovitelia informovali zástupcov mestskej časti, že práce napredujú podľa harmonogramu. Ide o jednu z najväčších investícii v rámci mestskej časti.
​V prípade Vajnorského ľudového domu spôsobila zdržanie prác vysoká vlhkosť muriva. Preto bola potrebná prestávka, na vysušenie materiálov a v intenzívnych prácach na jeho obnove sa bude pokračovať ďalej.