Stretnutie so starostom

3 August 2022

Najbližšie stretnutie starostu s občanmi sa uskutoční v stredu 3. augusta 2022.

Ak máte akékoľvek otázky, námety, reklamácie, bez objednania ste srdečne vítaní na pôde Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava – Vajnory v stredu 3. augusta 2022 v čase od 16.00 – 18.00 h.