Harmonogram pristavenia kontajnerov

6.9.2022
Harmonogram pristavenia kontajnerov

Harmonogram pristavenia kontajnerov vrámci jesenného upratovania

Jeseň 2022

09. – 10. 09.2022                   2 ks ul. Pri mlyne (2 ks 7 m3)

23. – 24. 09.2022                   2 ks ul. Pri mlyne (2 ks 7 m3)

21. – 22. 10.2022                   2 ks ul. Pri mlyne  (2 ks 7 m3)

                                               2 ks 7m 3 bytovky na Rybničnej ul. č. 61 (oproti BEZ-ke)

28. – 29. 10.2022                   2 ks ul. Pri mlyne (2 ks 7 m3)

                                               1 ks 7 m 3 vajnorské jazerá

 

Kontajnery budú prístupné v piatok a v sobotu počas otváracích hodín zberného dvora na zelený odpad na ul. Pri mlyne (s výnimkou kontajnerov pristavených pri bytovkách na Rybničnej ul. a vajnorských jazerách ktorých umiestnenie určí objednávateľ) a ich vývoz sa uskutoční v nasledujúci pondelok.

 

Do kontajneru sa smie ukladať iba veľkoobjemový odpad spáliteľný v spaľovni.

Zákaz ukladania stavebného odpadu, biologicky rozložiteľného odpadu, nespáliteľného veľkoobjemového odpadu a odpadu s obsahom nebezpečných látok ako sú farby, lepidlá, oleje, chemikálie, elektrospotrebiče.

 

Veľkorozmerný nábytok pre zmenšenie zaberaného priestoru kontajnera prosím rozbite na menšie časti.

Po naplnení kapacity kontajnerov ďalší odpad neukladajte do kontajnera a v jeho okolí.

Na uloženie odpadu prednostne využívajte zberné dvory OLO na Ivánskej ceste a Pri šajbách, prípadne OLO Taxi. Šetríte tým obecné financie ktoré môžu byť použité na iné účely.

[[{"fid":"20044","view_mode":"full","fields":{"format":"full","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"type":"media","field_deltas":{"1":{"format":"full","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"attributes":{"class":"media-element file-full","data-delta":"1"}}]]

share