Ministerstvo dopravy a výstavby prerušuje kolaudačné konanie