Ministerstvo dopravy a výstavby prerušuje kolaudačné konanie

Date of Publication: 
Tuesday, 20. September 2022

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, sekcia cestnej dopravy a špeciálnych komunikácií prerušuje kolaudačné konanie na stavbu "Diaľnica D4 Bratislava, Ivanka sever - Rača".