Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho konania

Date of Publication: 
Thursday, 22. December 2022