Daňové priznanie k dani z nehnuteľností je potrebné podať do utorka 31. januára

30.1.2023
Daňové priznanie k dani z nehnuteľností je potrebné podať do utorka 31. januára

Do konca januára majú povinnosť podať daňové priznanie všetci, ktorí minulý rok v hlavnom meste kúpili nehnuteľnosť, predali ju, darovali, či dostali do daru alebo tí, ktorí skolaudovali rozostavanú nehnuteľnosť. Priznanie k dani z nehnuteľnosti teda podávajú len tie fyzické a právnické osoby, ktorým pribudla nehnuteľnosť alebo nastala zmena oproti vlaňajšiemu roku. Priznanie k dani z nehnuteľností je možné podať osobne, poštou alebo elektronicky najneskôr do 31. januára 2023.

Podať daňové priznanie je potrebné v prípade nadobudnutia nových nehnuteľnosti, zmeny vlastníckych vzťahov k pôvodnej nehnuteľnosti alebo v prípade dedičstva – rozdelenia na nových spoluvlastníkov. V prípade dedičstva sa daňové priznanie podáva do 30 dní od právoplatnosti rozhodnutia o dedičstve.

V prípade bezpodielového vlastníctva manželov podáva priznanie len jeden z manželov. V prípade spoluvlastníkov podávajú vlastníci daňové priznanie buď každý do výšky svojho podielu, alebo na základe dohody spoluvlastníkov podá daňové priznanie jeden z nich.

Pre správne vyplnenie daňového priznania je dôležité uviesť číslo parcely, orientačné číslo a súpisné číslo pri stavbách, číslo bytu pri bytoch a najmä výmeru nehnuteľnosti. Výpočet výšky dane sa odvíja od sadzby dane určenej pre daný typ nehnuteľnosti a jej výmery. Údaje sú uvedené v liste vlastníctva k nehnuteľnosti alebo v rozhodnutí odboru katastra nehnuteľnosti, či v zmluve, ktorou nadobudol nehnuteľnosť.

Podrobné informácie ako aj formuláre, tlačivá aj návod na vyplnenie dane z nehnuteľnosti si môžu daňovníci pozrieť a stiahnuť z webovej stránky hlavného mesta a z webovej stránky eSlužby.

Na webovej stránke mesta je k dispozícií aj prehľadný návod, ako vyplniť a podať daňové priznanie. Od polovice decembra si uvedený manuál stiahlo už viac ako 3100 užívateľov.

Medzi najčastejšie chyby, ktoré v rámci procesu vyplňovania nastávajú, patrí chýbajúci podpis daňovníka, nevyplnené priľahlé pozemky či nesprávne zaradenie nehnuteľnosti pri právnických osobách.

Viac informácii nájdete na stránkach hlavného mesta https://bratislava.sk/blog/danove-priznanie-k-dani-z-nehnutelnosti-je-potrebne-podat-do-konca-januara

share