Harmonogram zasadnutí miestneho zastupiteľstva a komisií 2023

Harmonogram miestne zastupiteľstvo:

16.marec 2023, štvrtok, 14:00

4.máj 2023, štvrtok, 14:00

22.jún 2023, štvrtok, 14:00

21.september 2023, štvrtok, 14:00

16. november 2023, štvrtok, 14:00

19.december 2023, utorok, 14:00

 

Harmonogram komisia finančná a správy majetku:

9.marec 2023, štvrtok, 17:00

27.apríl, 2023, štvrtok, 17:00

15.jún 2023, štvrtok, 17:00

15.jún 2023, štvrtok, 17:00

14.september 2023, štvrtok, 17:00

9. november 2023, štvrtok, 17:00

12.december 2023, utorok, 17:00

 

Termíny komisie sociálnych vecí, zdravotníctva a školstva:

25.apríl 2023, utorok, 16:00

12.september 2023, utorok, 16:00

7.november 2023, utorok, 16:00

12.december 2023, utorok, 16:00

 

Komisia výstavby, územného plánovania, dopravy a životného prostredia

8.marec 2023, streda, 16.00

19.apríl 2023, streda

10.máj 2023

14.jún 2023

13.september 2023

11.október 2023

8.november 2023

6.december 2023

 

Komisia športu a voľnočasových aktivít

25.apríl 2023, utorok, 17:00

6.jún 2023, utorok, 17:00

12.september 2023, utorok, 17:00

7.november 2023, utorok, 17:00

12.december 2023, utorok, 17:00

 

Komisia kultúry a zahraničných stykov

24.apríl 2023, pondelok, 17:00

5.jún 2023, pondelok, 17:00

11.september 2023, pondelok, 17:00

6.november 2023, pondelok, 17:00

11.december 2023, pondelok, 17:00

share