Stavanie mája

calendar_month
30.04.2023 18:00
17.4.2023
Stavanie mája
calendar_month 30.04.2023 18:00

Mestská časť Bratislava - Vajnory a Vajnorský Okrášľovací Spolok vás s radosťou pozývajú na Stavanie mája, ktoré sa bude konať v nedeľu, 30. apríla 2023 o 18:00 hod v Parku pod lipami. Okrem tradičného stavania mája sa môžete tešiť aj na sprievodný program od Vajnorského Okrášľovacieho Spolku.

Pridajte sa k nám a spoločne s nami privítajte príchod jari pri stavbe mája. Tešíme sa na vás!

share