Súkromná základná umelecká škola

28.8.2015

Adresa:
Súkromná základná umelecká škola
Osloboditeľská 27
831 07 Bratislava

Kontakt:
e-mail: info@szusba.sk
www.szusba.sk

Riaditeľ:
Ing. arch. Jozef Baláž, PhD.

Zriaďovateľ:
BAMASTAV s. r. o., Uršulínska 3, Bratislava 811 01

Odbory:
hudobný, výtvarný, literárno-dramatický, tanečný

share