Základná umelecká škola

28.8.2015

Adresa, kontakty:

1) Základná umelecká škola

Istrijská 22
841 07Bratislava

Riaditeľ ZUŠ Istrijská: Mgr. Vladimír Dianiška
e-mail: zusistrijska@ba.netlab.sk
webstránka: www.umelecka-skola.sk

2) Základná umelecká škola

Vrbenského 1
831 53 Bratislava

Riaditeľ ZUŠ Vrbenského: Mgr. Ulrich Ulmann
e-mail: riaditel@zusvrbenskeho.eu
webstránka: www.zusvrbenskeho.eu

Obe základné umelecké školy zriadili detašované pracoviská v priestoroch ZŠ:

  • ZŠ a MŠ Osloboditeľská 1, Bratislava
  • ZŠ J. Pavla II. Osloboditeľská 27, Bratislava (cirkevná)

ZUŠ ponúka nasledovné odbory:

  • dychové nástroje: priečna flauta, klarinet, krídlovka, trúbka, trombón, baskrídlovka, barytón, tuba
  • prípravný nástroj najmä pre deti, ktoré ešte majú mliečne zuby - zobcová flauta
  • spev, zborový spev (v prípade dostatočného záujmu)
  • husle
  • gitara
  • klavír, keyboard
  • výtvarný odbor a literárno- dramatický odbor v prípade dostatočného záujmu
  • tanečný odbor

Prihlásiť sa môžu deti už od predškolského veku (predprípravná hudobná výchova) až po dospelých.

share