Farský úrad Vajnory

Rímsko-katolícka cirkev, farnosť Bratislava - Vajnory

Adresa farnosti:

Rímskokatolícka cirkev
farnosť Bratislava - Vajnory
Baničova 14
831 07 Bratislava

Kontakt:

Správca farnosti: otec Jozef Nádaský (dočasne ho zastupuje Cyril Sitár, správca farnosti na Čiernej Vode)

Aktuálne farské oznamy nájdete dočasne na tejto stránke.

Section: