Zberný dvor

Od 13. marca 2020 je zberný dvor vo Vajnoroch opäť otvorený, pričom je určený iba pre obyvateľov mestskej časti Bratislava-Vajnory.​

Zároveň je pre obyvateľov Vajnor taktiež k dispozícii aj zberný dvor na Starej Ivanskej ceste č.2 (VIAC INFO TU)
a rovnako zberný dvor v Rači na ul. Pri Šajbách​ (VIAC INFO TU)

Termíny o pristavení kontajnerov nájdete tu.

Upozorňujeme, že zberný dvor je určený výhradne pre zber biologicky rozložiteľného odpad rastlinného pôvodu (zelený odpad).
Biologicky rozložiteľný odpad je odpad rastlinného pôvodu zo záhrad, najmä tráva, kvety, lístie a konáre. V prípade uloženia iného typu odpadu napr. stavebného alebo domáceho zmiešaného môže to byť vyhodnotené ako založenie nelegálnej skládky a občanovi môže byť vyrubená poriadková pokuta.