Miestny úrad Bratislava Vajnory

13.8.2015
Miestny úrad Bratislava Vajnory

Miestny úrad 
Mestská časť Bratislava - Vajnory
Roľnícka 109
831 07 Bratislava

E-mail:
vajnory@vajnory.sk
starosta@vajnory.sk
redakcia@vajnory.sk 
infozakon@vajnory.sk

Web stránka: 

www.vajnory.sk

Servis pre občanov mestskej časti 
0850 24 25 24 , 02/212 95 234

 

share