Katolícka jednota Slovenska - pobočka Bratislava Vajnory

Osloboditeľská 27, 831 07 Bratislava
Predsedníčka: Ing. Edita Košíková